Aug 13, 2008

در تعقيب دژخيمان... - حمید اسدیان

تعقيب سرنوشت دژخيمان، جديتي تلخ در حد وسواس مي‌طلبد. از خيلي چيزها مي‌شود گذشت. اما همه كساني كه دست در خون فرزندان، برادران و خواهران ما داشته و دارند بايد بدانند كه نه فراموششان خواهيم كرد و نه رهايشان. در هرگوشه، و هر سوراخ موشي كه پنهان شوند، هر رنگ و زيوري به خود بزنند، و هر بهانه و توجيهي سر هم كنند، از حضور در دادگاه علني و بين المللي معاف نخواهند شد. حرف اول و آخر ما با آنها در آن دادگاه است

محض يادآوري مجدد به همه
«ناصريان»ها مي‌نويسم كه فراموش نكنند، هركجا و هروقت، ولو شده از گور به در خواهيم آوردشان تا در دادگاه به جنايتهايشان رسيدگي كنيم. اين حرف اول و آخر ما با آنها است. ما با «فردا» عهدي داريم. نه براي شهيدانمان حتي؛ كه رفته اند... نه براي خودمان كه هنوز به اين آرزو نفس مي‌كشيم... فقط و فقط براي فردايي كه بايد براي فرزندانمان بسازيم

Aug 9, 2008

رژيم آخوندي سرانجام در منتهاي عجز و ذلت ناگزير به محور ديپلماسي مشترك رژيم و عواملش در عراق اذعان كردكميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارتجاع پرده را كنار زد و در منتهاي عجز و ذلت اعلام كرد : طي سالهاي گذشته موضوع اخراج مجاهدين از عراق يكي از محورهاي ديپلماسي مشترك ايران بوده و در اين خصوص , رئيس جمهور , نخست وزير و نمايندگان پارلمان بارها بر اين موضوع تأكيد كردند
به گزارش خبرگزاري حكومتي ايسنا, جواد كريمي , نماينده مشهد در مجلس ارتجاع از سوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس آخوندها با تأكيد مجدد بر اخراج مجاهدين از عراق گفت : ما پس از اخراج مجاهدين از عراق “به دنبال تحويل سران آنها به مقامات قضايي كشورمان هستيم و در صورت لزوم آنها بايد بعنوان جنايتكاران جنگي در دادگاه لاهه محاكمه شوند”

سخنگوي دفتر اروپايي مجاهدين در اسلو با اظهار خوشوقتي از اينكه رژيم آخوندي سرانجام در منتهاي عجز و ذلت ناگزير به محور ديپلماسي مشترك رژيم و عواملش در عراق اذعان كرده است , از حضور بهم رساندن مجاهدين در دادگاه لاهه بغايت استقبال نمود . مشروط بر اينكه سران خبيث و شناخته شده رژيم نيز جرأت حاضر شدن در اين دادگاه را داشته باشند
سخنگوي دفتر اروپايي مجاهدين افزود : لااقل 13 تن از سردمداران رژيم آخوندي بايستي در اين دادگاه در برابر انظار بين المللي مورد استماع قرار بگيرند: ولي فقيه ارتجاع, 3رئيس جمهور اين رژيم, 3سركرده سابق و لاحق سپاه پاسداران, سركرده نيروي تروريستي قدس, 4وزير گشتاپوي آخوندها : آخوند فلاحيان, آخوند دري نجف آبادي, آخوند يونسي, آخوند اژه اي و همچنين سردژخيم مصطفي پورمحمدي وزير كشور قبلي پاسدار احمدي نژاد از مسئولان قتل عام30هزار زنداني سياسي درسال1367 . دادستانها و دژخيمان و ايادي و پشتيبانان فاشيسم ديني حاكم بر ايران نيز ميتوانند با همه ادعاها و طلبكاريهاي خود حضور بهم رسانند

سخنگوي مجاهدين به سران خبيث حكومت آخوندي توصيه كرد كه ميتوانند در ادامه بازي نفرت انگيز “استخوان” كه ساليان است با استفاده از استخوانهاي قربانيان جنگ ضد ميهني به آن مشغولند , استخوانهاي قصاب اوين لاجوردي و سرلشگر بسيجي صياد شيرازي, قاتل مجاهدين در عمليات فروغ جاويدان , جلاد مردم كردستان, عامل تصفيه و اعدام پرسنل مردمي ارتش و جانشين رئيس ستاد كل قواي مسلح فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران را هم به دادگاه لاهه بياورند
مجاهدين نيز پرونده لاجوردي و صيادشيرازي بيت العنكبوت خامنه اي و پرونده قتل عام زندانيان سياسي و 450 فقره عمليات تروريستي رژيم ولايت فقيه در خارج از ايران تا سال 2002 و بويژه 150فقره عمليات تروريستي اين رژيم در عراق عليه مجاهدين را به اين دادگاه خواهند آورد. همچنين جنايتهاي جنگي رژيم, شامل پرتاب 77موشك در 29فروردين1380, پرتاب موشكهاي اسكاد بي در خرداد1378 و آبان 1373 و پرونده انفجار لوله ها و ايستگاه آبرساني و كشتار كارگران اشرف و پرونده ربودن مجاهدان خلق حسين پويان و محمدعلي زاهدي و ترور دكتر كاظم رجوي و حسين نقدي بايستي مورد رسيدگي قرار بگيرد

سخنگوي مجاهدين خاطر نشان كرد: اكنون برعهده سردمداران خبيث رژيم آخوندي است كه اگر ريگي به نعلين ندارند, بلادرنگ آمادگي خود را براي حضور در دادگاه بين المللي اعلام كنند در غير اين صورت معلوم ميشود كه كميسيون امنيت و سياست خارجه مجلس ارتجاع كه فرق دادگاه لاهه را با دادگاههاي دژخيم سعيدمرتضوي و حلق آويز كردن 29 نفر در يك روز در شكنجه گاه اوين در تهران نميداند, منگ بوده و نافهميده غلطي كرده و در منتهاي بلاهت مجاهدين را به دادگاه لاهه تهديد كرده است


سایت ایران افشاگر

Aug 1, 2008

سی هزار گل سرخ - به مناسبت سالگرد قتل عام زندانيان سياسي

چریکهای فدایی خلق ایران

نوزده بهمن شماره 68 – 15 تیر ماه 1387

پيام فدايي شماره 109 – تیر ماه 1387

پادوئی به نام نوری زاده در جلد گوبلز!- نگاهی به دروغپردازیهای اخیر نوری زاده مرتجع بر علیه چریکهای فدایی خلق

گزارشی از 4 روز جشنواره تيرگان (يکی بود يکی نبود) در تورنتو، کانادا گزارش روز چهارم : یکشنبه 20 جولای 2008

گزارشی از 4 روز جشنواره تيرگان (يکی بود يکی نبود) در تورنتو، کانادا گزارش روز سوم : شنبه 19 جولای 2008

گزارشی از 4 روز جشنواره تيرگان (يکی بود يکی نبود) در تورنتو، کانادا گزارش روز دوم : جمعه 18 جولای 2008

گزارشی از 4 روز جشنواره تيرگان (يکی بود يکی نبود) در تورنتو، کانادا گزارش روز اول : پنجشنبه 17 جولای 2008